Avalua la teva GPC

1) La GPC inclou referències i està vinculada a d’altres GPC existents que permeten aprofundir en la seva especificitat?
2) La GPC, aborda una patologia de la qual no existeixen mencions prèvies en les bases de dades Guideline.gov, Guiasalud.es i Nice.org.uk, és innovadora?
3) La GPC s'ha redactat seguint les recomanacions d’una guia d'estil?
4) És la GPC una actualització o millora d'una GPC elaborada prèviament?
5) ¿Aborda la GPC una patologia o inclou recomanacions subjectes a debat científic freqüent, és rupturista, dissenteix de recomanacions procedents de la indústria farmacèutica o està sent coberta en mitjans de comunicació de masses?
6) Els autors preveuen disposar de recursos econòmics per a la difusió de la GPC o tenen accés a aconseguir-los?
7) Els autors de la GPC formen part d’una xarxa de coneixement o d’un centre d’excel·lència sobre la patologia tractada a la GPC?
8) Els autors de la GPC compten amb una plataforma digital pròpia preexistent? (Blog, fòrum, pàgina web, etc.)
9) La GPC ha estat encarregada o finançada per un patrocinador institucional?
10) La majoria dels autors o l'organització responsable de la GPC han elaborat i difós altres GPC prèviament?
11) La GPC és resultat, forma part o es preveu presentar en qualsevol tipus de congrés mèdic, jornades o simposi?