Projecte
TRAM·S

Les Guies de Pràctica Clínica (GPC) són una de les eines més utilitzades per traslladar l’evidència científica a la pràctica assistencial, cosa que contribueix a la millora de la salut de la població. L’objectiu de TRAM-S consisteix en dissenyar models per la correcta difusió i implementació de les GPC.

Difon
la teva GPC

Vols fer difusió d’una Guia de Pràctica Clínica (GPC) i no saps per on començar? Descobreix quines accions de comunicació s’adapten millor a les necessitats de la teva GPC.

Comença a avaluar la teva GPC

Un dels resultats de TRAM-S ha estat el desenvolupament d’un test pràctic els resultats del qual permetin prendre decisions sobre les accions a dur a terme per difondre una nova guia de pràctica clínica (GPC).

I és que l’elaboració d’una GPC no acaba amb el lliurament del producte, cal difondre-la i donar-la a conèixer entre tots els interessats per portar les seves intervencions o recomanacions a la pràctica, tot optimitzant així l’atenció als pacients, familiars i fins i tot a la població sana en general.

Tens una nova GPC o una actualització d’una existent i vols difondre-la? Realitza el test i aconsegueix estratègies diferents en funció dels resultats obtinguts. Serà ràpid i pots començar ara mateix:

PREGUNTA

La teva GPC, ha obtingut una puntuació mitjana igual o superior a 4,5 a l’ítem 1 de l’apartat Avaluació Global de la Guia del qüestionari AGREE II?*

*Recomanem encaridament que la puntuació es correspongui amb la mitjana de les notes atorgades per un mínim de quatre revisors a l’esmentat ítem del qüestionari.